Voor de rubriek ‘Jonge hond, oude rot’ (van het universiteitsmagazine DUB van de Universiteit Utrecht) interviewt Renée steeds een jonge en een wat meer door de wol geverfde wetenschapper. Eén voorwaarden: ze moeten een bijzondere band met elkaar hebben. Het levert mooie inzichten op in de wereld van tomeloos ambitieuze academici.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt