Hoe ver moeten artsen gaan in het behandelen van doodzieke patiënten? En wie beslist wanneer het genoeg is geweest? 62 procent van de artsen geeft aan dat patiënten soms worden doorbehandeld terwijl het niet wenselijk is. Zorgeconomen luiden de noodklok want de zorgkosten zijn onhoudbaar. Het lijkt erop dat dokter en patiënt elkaar in de greep houden. De een kan steeds meer, de ander eist steeds meer. Waar ligt de grens? De patiënt, de dokter en de econoom aan het woord.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt